Blessure? Wat nu?

Voor het downloaden en printen van ongevallenaangifte : klik hier

Inleiding – administratieve aanpak
Wij hopen uiteraard dat iedereen gezond blijft, maar bij het uitoefenen van een sport kunnen er jammer genoeg ook blessures voorkomen. Iedere bij "La Rhodienne" aangesloten speler, trainer of afgevaardigde is verzekerd voor gelijk welk ongeval dat hij of zij oploopt tijdens een training of wedstrijd. Ook de verplaatsing van en naar de Rhodienne valt onder de verzekering, op voorwaarde dat men kiest voor de kortste weg. 

Het deel van een door het ziekenfonds terugbetaalbare prestatie, dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten (remgeld), wordt in principe gedekt door de verzekering van de KBVB (verminderd met €10 dossierkosten).

Rhodienne - De Hoek legt er de nadruk op dat dit enkel en alleen zal gebeuren als de hieronder beschreven procedure stipt en strikt wordt uitgevoerd!

Alle communicatie die verband houdt met een ongeval of blessure moet altijd verlopen via de Gerechtigde Correspondent. Mocht één of ander niet duidelijk zijn, geven wij dringend raad om ONMIDDELLIJK contact op te nemen met de GC.

 Gerechtigde Correspondent = GC = Michele Wauters

Procedure voor aangifte van een voetbalongeval.

 • De formulieren n.a.v. een ongeval of blessure moeten worden afgegeven aan de GC.
 • Van elk ongeval moet door de GC een dossier worden opgemaakt dat wordt doorgestuurd naar de KBVB. Wij vragen u echter om ook een eigen dossier op te maken. Neem dus steeds van alle formulieren en onkostennota’s kopies! 
 • Als u een ongeval of blessure aangeeft aan de GC en vraagt dat er een dossier wordt opgemaakt dat moet doorgestuurd worden naar de KBVB, dan leidt dit er sowieso toe dat de desbetreffende speler minstens 2 weken niet speelgerechtigd is en dus ook niet mag deelnemen aan de trainingen.    
 • Blessures aan de tanden worden niet steeds terugbetaald. De KBVB neemt hierin de finale beslissing. 
 • Het ongeval of blessure moet binnen de 14 kalenderdagen na het oplopen ervan door de Rhodienne aan de KBVB worden aangegeven. KFC Rhodienne - De Hoek vraagt daarom met aandrang dat het ongeval binnen de 24 uur wordt bekend gemaakt bij Nancy.

 

Praktisch: melding van het ongeval of kwetsuur  

 • stap 1: meld ongeval of blessure onmiddellijk na wedstrijd/training aan je trainer of teammanager.
 • stap 2: trainer of teammanager bezorgen je het formulier ‘aangifte van ongeval’. Hij/zij vult het deel ‘aangifte van ongeval’ in met de gegevens over het ongeval. 
 • stap 3: vul op de ‘aangifte van ongeval’ je persoonlijke gegevens in, kleef een klevertje van het ziekenfonds op de daartoe voorziene plaats.   
 • stap 4: raadpleeg zo snel mogelijk een dokter. Hij /zij vult het ‘medisch getuigschrift’ in. 
 • stap 5: bezorg het volledig ingevulde formulier aan de GC. Geef een extra klevertje van het ziekenfonds mee 
 • stap 6: de gerechtigde correspondent stuurt het formulier naar de KBVB.

Raadpleging dokter  

 • Raadpleeg zo snel mogelijk een dokter, indien mogelijk nog dezelfde dag of ten laatste de dag na het oplopen van de blessure. 
 • Voor de meeste blessures kan je terecht bij je eigen huisarts! Dit gaat meestal sneller dan uren op  ‘spoedgevallen’ te verliezen. Tijdens het weekend kan je de huisarts van wacht contacteren.
 • Breng je teammanager of trainer op de hoogte van de bevindingen van de dokter, de te volgen behandeling/therapie en de mogelijke duur ervan.  
 • Als je bij de dokter gaat, vergeet alleszins niet het “Medisch Getuigschrift “(dat je vindt op de achterzijde van het formulier ‘Aangifte ongeval’) door de behandelende dokter te laten invullen. Dring er desnoods op aan dat de dokter dit doet bij de eerste consultatie.

Opgelet: de datum van herstel die door de behandelende dokter is opgeschreven is niet bindend. Indien blijkt dat je langer bent geblesseerd dan voorzien, blijft de verzekering zeker lopen. 

     
Kinesitherapie.    

 • Indien blijkt dat er kinesitherapie nodig is, is de voorafgaande toestemming nodig van de verzekering van de KBVB. De voorwaarde is namelijk dat de behandeling een rechtstreeks gevolg is van de sportkwetsuur. De terugbetaling van de onkosten wordt pas uitgekeerd vanaf de datum van de ontvangst van de vraag om toelating. Daarom moet deze behandeling en het aantal beurten op het “Medisch Getuigschrift” duidelijk worden vermeld onder punt 4a van het “Medisch Getuigschrift”.   
 • Indien de kinesitherapie later dan bij de aangifte van het ongeval wordt voorgeschreven of indien er meer behandelingen nodig zijn moet de dokter een nieuw voorschrift bezorgen en moet opnieuw het akkoord van de KBVB worden gevraagd. Anders zal er voor deze extra kine geen tussenkomst worden toegekend. Bezorg daarom onmiddellijk een fotokopie van dit voorschrift aan de gerechtelijk correspondent van de club. KFC RHDH bezorgt dit dan aan de verzekering van de KBVB.  
   

Spelhervatting 
 

 • Ongeveer 10 dagen nadat je het formulier ‘Aangifte van ongeval’ aan de gerechtigde correspondent hebt bezorgd zal de gerechtigd correspondent “Geneeskundig getuigschrift van herstel en hervatting” ontvangen van de KBVB.
 • Wanneer je bent genezen laat je dit formulier invullen door jouw behandelende dokter en bezorg je dit onmiddellijk terug aan de gerechtigde correspondent.   
 • Zeer belangrijk: Zo lang dit formulier niet is ingevuld door de behandelende dokter ben je niet speelgerechtigd en mag je dus ook niet trainen aangezien je niet bent verzekerd.

 

Betaling en terugbetaling van onkosten  
 

 • Betaal alle rekeningen zelf en bewaar de bewijsstukken van betaling. 
 • Dien alle betalingsbewijzen in bij jouw mutualiteit. Je ontvangt van hen een terugbetalingsstaat in dubbel terug. Eén exemplaar bezorg je onmiddellijk aan de gerechtigde correspondent. 
 • Bezorg de eventuele onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij de apotheek (BVAC-attest vragen, geen kasticket) aan de gerechtigde correspondent.    

Opgelet: producten die niet geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden door het ziekenfonds (bv. pijnstillende/ontstekingsremmende gels, taping, coldpack, braces, huur van bepaalde materialen,..) worden ook niet betaald door de verzekering. Vooraleer je dergelijke producten aanschaft, vraag je dit dus best eerst na aan de apotheker of dokter om alle misverstanden te vermijden!  

 • Was hospitalisatie noodzakelijk?? Bezorg dan de factuur (origineel en geen kopie!) aan de gerechtigde correspondent. Opgelet: de opleg voor een 1- of 2- persoonskamers is niet verzekerd.
 • Was kinesitherapie noodzakelijk?? Bezorg dan het attest van de kinesist met alle vermelde behandelingen aan de gerechtigde correspondent. 
 • Bij volledig herstel zal, na een seintje van jou, het dossier worden afgesloten en het bedrag dat door de verzekering wordt terugbetaald wordt op je rekening gestort.  
   

Bijkomende opmerkingen  

 • Hervat de competitie of training niet zolang het bewijs van herstel en onkostennota door de gerechtigde correspondent niet is teruggestuurd naar de KBVB. 
 • ZONDER BEWIJS VAN HERSTEL IS DE SPE(E)L(ST)ER NIET VERZEKERD EN WORDT DUS GESPEELD  OP EIGEN RISICO!
 • De KBVB sluit het dossier af na 2 jaar. Indien u door omstandigheden niet akkoord gaat met deze termijn, wil a.u.b. graag overleggen met de gerechtelijk correspondent. 
 • De trainers hebben opdracht om gekwetste spe(e)l(st)ers NIET te laten deelnemen aan trainingen en wedstrijden. 
 • Bij blessures waarvan de ongevalsaangifte niet volledig in orde is, of bij behandelingen waarvoor de KBVB geen of slechts gedeeltelijke tussenkomst verricht zal ook KFC Rhodienne - De Hoek op geen enkele manier tussenkomst verrichten.