Disciplinaire cel

Voetbal is emotie !
Een spannende match, een gemiste kans, een venijnige uithaal van een tegenstrever, een beslissing van de scheidsrechter waar je het niet mee eens bent, een ongepaste reactie van een supporter… kunnen onze zenuwen inderdaad zwaar op de proef stellen.

Op al deze gebeurtenissen op een sportieve manier reageren is niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk om onze club niet in een slecht daglicht te stellen! En dat gebeurde de laatste maanden spijtig genoeg verschillende keren, met zware boetes (tot €1.500) tot gevolg. Geld dat onze club Rhodienne De Hoek best anders had kunnen gebruiken.

Daarom heeft het bestuur besloten om een Disciplinaire Commissie (DC) op te richten, met als doel spelers en supporters te begeleiden, op hun plichten te wijzen en … eventueel te straffen indien men zich niet aan de sportieve reglementen houdt. 
Hopelijk moet de DC (die bestaat uit leden van de club) niet overgaan tot het schorsen van mensen, tot het opleggen van boetes of stadiumverbod en in het ergste geval zelfs tot het verbannen van mensen uit onze club. 
Maar ja, voetbal is emotie ! En toch, mits een beetje goede wil, kunnen jullie ervoor zorgen dat de DC nooit een uitspraak hoeft te doen.


Hoe functioneert de DC?

  • Na een incident zal het bestuur oordelen over de ernst van de feiten.
  • Indien het bestuur het nodig acht, zullen de betrokkenen minstens één week voor de zitting van de DC opgeroepen worden per e-mail. Aanwezigheid is verplicht. In geval van belet dient men een geldige reden op te geven. Eventueel kan een nieuwe datum voorgesteld worden. Zonder geldige reden of indien afwezig kan de DC een sanctie bij verstek uitspreken.
  • De strafmaat en de strafuitvoering worden eveneens per e-mail gecommuniceerd. Men kan hiertegen in beroep gaan door- binnen de drie kalenderdagen - een schriftelijke motivatie in te dienen via rhodienne.dc@gmail.com


Wij wensen te benadrukken dat deze DC gewoon één van de maatregelen is die wij nemen om onze sportclub verder uit te bouwen tot een vereniging waar eenieder zich gerespecteerd en aanvaard voelt en zich op sportief vlak ten volle kan ontplooien. Wij danken jullie voor jullie begrip en rekenen op jullie sportiviteit.


 

 


Bestuur KFC Rhodienne De Hoek

Op de website van de club kunnen jullie onze gedragsregels en het charter in detail nalezen.